AĞAPPAQ

AĞAPPAQ – QAPQARA Qara gözlərin ağı süd kimi ağappaq, qarası kömür kimi qapqara (G.Hüseynoğlu).

AĞALIQ
AĞARMAQ

Значение слова в других словарях