AĞYANIZ

AĞYANIZ – QARAYANIZ Təranə ağyanız göyçək bir qızdır. Lazar ortaboylu, qarayanız, bozgöz bir oğlandı (S.Vəliyev).

AĞYAĞIZ
AĞZIAÇIQ

Значение слова в других словарях