AĞILLILIQ

благоразумие, рассудительность
AĞILLICA
AĞILSIZ

Digər lüğətlərdə