ALICILIQ

ALICILIQ – SATICILIQ Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti yüksəlmişdir. O, satıcılığa gəlir mənbəyi kimi baxırdı.

ALICI
ALINMAZ

Значение слова в других словарях