ANLAŞIQLI

ANLAŞIQLI – DOLAŞIQLI ...Əruzla aydın və anlaşıqlı bir dildə yazmağı bacarmaq lazımdır (S.Rüstəm); Dolaşıqlı məsələlərin həllini şagirdlərə anlatmaq lazımdır.

ANLAQLI
ANORMAL

Значение слова в других словарях