ARVADÜZLÜ

ARVADÜZLÜ – KİŞİÜZLÜ Arvadüzlü kişidən, kişiüzlü arvaddan əlhəzər (Ata. sözü).

ARVADLIQ
ASAN

Значение слова в других словарях