ARXAYINÇILIQ

ARXAYINÇILIQ – NİGARANÇILIQ Yolçular öz xorultuları ilə çayçının ürəyindəki arxayınçılığı daha da möhkəmləndirdilər (M.İbrahimov); Əbədi əndişə, əbədi nigarançılıq və təlaş içində yaşamaq olmaz (M.İbrahimov).

ARXAYIN
ARXAYINLIQ

Значение слова в других словарях