ARXAYINLIQ

ARXAYINLIQ – NARAHATLIQ Lakin arxayınlıq şəraitində nə qədər alışıb ehtiyat qazanmış olsa belə, ən xırda şey əsgəri narahat edirdi (Ə.Əbülhəsən); Səkinənin bu narahatlığı səbəbsiz deyildi (M.İbrahimov).

ARXAYINÇILIQ
ARIQ

Значение слова в других словарях