Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

OBASTAN VİKİ
Plutokratiya
Plutokratiya (plutos+kratos − sərvət, güc, hakimiyyət) − siyasi hakimiyyətin formal və faktiki olaraq hökmran təbəqələrin ən varlı dairələrinin əlində cəmləşdiyi quruluşdur.