Azərbaycanca-rusca qısa lüğətində ABADANLAŞDIRMAQ sözü.

благоустроить, произвести благоустройство
← ABADANLAŞDIRILMAQ

благоустраиваться

ABADANLAŞMAQ →

благоустроиться, быть благоустроенным