FABULA

лит.
I
сущ. фабула (сюжетная схема событий, поступков героев и т.п. в художественном произведении). Romantik fabula романтическая фабула
II
прил. фабульный, фабулярный (относящийся к фабуле)

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

FÁBULA [lat. fabula – təmsil, nağıl] 1. ədəb. Bədii əsərin qısa məzmunu, hadisələrin ardıcıl ifadəsi. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan