Azərbaycanca-rusca lüğətində LACİVƏRDİ sözü.

прил. см. lacivərd II
← LACİVƏRD

I сущ. 1. ляпис-лазурь, лазурит (минерал тёмно-синего цвета) 2.

LACİVƏRDLİK →

сущ. лазурность (светлосиний, лазурный цвет)