Qısa azərbaycanca-rusca lüğətində АБЕРРАЦИЯ sözü.

aberrasiya (uzaqlaşma, kənara çıxma, yayınma)
АБЗАЦ →

abzas (1. Sətirbaşı; 2. Mətnin bir sətrinin başından sonrakı sətir başına qədər olan hissə)