Qısa azərbaycanca-rusca lüğətində АБОНИРОВАТЬ sözü.

Rusca-azərbaycanca lüğət (qısa)
АБОНИРОВАТЬ
abunə yazılmaq, abunə yazdırmaq, abunəçi olmaq, abunə etmək
← АБОНИРОВАННЫЙ

yazdırılmış, abunə edilmiş

АБОРДАЖ →

abordaj (bilavasitə vuruşmaq üçün gəmilərin bir-birinə yanaşıdırlmasından ibarət qədim dəniz müharibəsi üsulu)