Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • ÜRCAH

  сущ. нугъ.: ürcah olmaq дуьшуьш хьун, гьалтун.

  Tam oxu »
 • ÜRƏFA

  [ər. “arif” söz. cəmi] ] клас. арифар, ариф (акьуллу, марифатлу) инсанар.

  Tam oxu »
 • ÜRƏK

  сущ. 1. рикӀ; // рикӀин (мес. перде, азарар); 2. кил. qəlb 2); ürəkdən ürəyə yol olur. Ata. sözü рикlяй рикlиз рехъ жеда; 3

  Tam oxu »
 • ÜRƏK-DİRƏK:

  ürək-dirək vermək ччан-рикӀ авун (гун), рикӀ-дуркӀун гун (авун); рикӀ гун, руьгь кутун, умудлу авун, теселли гун, жуьрэтлу авун; ürək-dirək olmaq куьм

  Tam oxu »
 • ÜRƏK-GÖBƏK:

  ürək-göbək qalmamaq зар. хъуьрена чӀагун, хъуьрена вич-вичелай фин; ürək-göbəyi düşmək кил. ürəyi düşmək; ürək-göbəyini yemək гзаф кичӀе хьун, кичӀ ак

  Tam oxu »
 • ÜRƏKAÇAN,

  ÜRƏKAÇICI прил. рикӀ ахъайдай, рикӀ ачухдай, рикӀ аладардай, шад ийидай, хвеши ийидай; хуш (мес. хабар)

  Tam oxu »
 • ÜRƏKAĞRISI

  сущ. рикӀин тӀал.

  Tam oxu »
 • ÜRƏKALTI

  прил. анат. рикӀин кӀаник квай (жедай).

  Tam oxu »
 • ÜRƏKBİR

  прил. рикӀер сад тир, гзаф мукьва, рикӀин (мес. дуст).

  Tam oxu »
 • ÜRƏKBULANDIRAN,

  ÜRƏKBULANDIRICI прил. 1. рикӀ элкъуьрдай, экъуьчун гъидай, экъуьчун къведай, такӀан къведай (мес. ни); 2

  Tam oxu »
 • ÜRƏKBULANMA(SI)

  прил. экъуьчун атун; экъуьчдай хьтин гьал; рикӀ элкъуьн.

  Tam oxu »
 • ÜRƏKCİK

  сущ. гъвечӀи рикӀ.

  Tam oxu »
 • ÜRƏKÇIRPINTISI

  сущ. 1. рикӀи кӀевиз ягъун, рикӀи тумп-тумп авун (ягъун); 2. пер. рикӀин къалабулух.

  Tam oxu »
 • ÜRƏKDƏN

  нареч. рикӀяй, рикӀин сидкьидай.

  Tam oxu »
 • ÜRƏKDOLUSU

  нареч. гьевесдалди, дамахдалди, сив ацӀана, хвешидаказ, шаддаказ.

  Tam oxu »
 • ÜRƏKDÖYÜNMƏ(Sİ)

  сущ. рикӀи ягъун, рикӀи фад-фад ягъун, рикӀи тади къачун (азардикди, катуникди ва мс.).

  Tam oxu »
 • ÜRƏKKEÇMƏ,

  ÜRƏKGETMƏ сущ. чӀур хьун, вич-вичелай фин, чӀур жедай хесет (азар).

  Tam oxu »
 • ÜRƏKQOPMA

  кил. ürəkkeçmə.

  Tam oxu »
 • ÜRƏKLƏNDİRİCİ

  прил. гьевес гъидай, руьгь (гьевес) кутадай, жуьрэтлу ийидай (мес. гафар).

  Tam oxu »
 • ÜRƏKLƏNDİRMƏ

  f.is. кил. ürəkləndirmək.

  Tam oxu »
 • ÜRƏKLƏNDİRMƏK

  гл. руьгь кутун, жуьрэтлу авун, ашкъида ттун.

  Tam oxu »
 • ÜRƏKLƏNMƏ

  f.is. кил. ürəklənmək.

  Tam oxu »
 • ÜRƏKLƏNMƏK

  гл. рикӀ атун (авун), руьгь акатун, жуьрэтлу хьун.

  Tam oxu »
 • ÜRƏKLİ

  гл. рикӀ (жигар) авай, кичӀе тушир, викӀегь, кьегьал, игит, кичӀевал течир.

  Tam oxu »
 • ÜRƏKLİLİK

  сущ. рикӀ (жигар) авай касдин гьал; кичӀе туширвал, жуьрэтлувал.

  Tam oxu »
 • ÜRƏKSIXAN,

  ÜRƏKSIXICI прил. 1. рикӀ чуькьуьдай (сугъулардай); гъамлу ийидай; 2. рикӀиз пис эсер ийидай, нефес къачун заланардай, бамишдай

  Tam oxu »
 • ÜRƏKSIXINTISI

  сущ. рикӀ чуькьуьдай (сугъулардай) гьал (затӀ).

  Tam oxu »
 • ÜRƏKSINDIRAN,

  ÜRƏKSINDIRICI прил. рикӀ хадай, хкӀадай, акьадай (мес. гаф).

  Tam oxu »
 • ÜRƏKSİZ

  1. прил. рикӀ (жигар) авачир, кичӀе; 2. нареч. рикӀ алачиз, кӀанивал авачиз, гьевес авачиз.

  Tam oxu »
 • ÜRƏKSİZCƏSİNƏ

  нареч. 1. кичӀедаказ; 2. рикӀ алачиз, гьевес авачиз, гьевессуздаказ.

  Tam oxu »
 • ÜRƏKSİZLİK

  сущ. рикӀ авачирвал (тахьунухь), кичӀевал, жуьрэтсузвал.

  Tam oxu »
 • ÜRƏKVARİ

  прил. рикӀ хьтин, рикӀин кӀалуб (шикил) авай, рикӀиз ухшар, рикӀ хьиз аквадай.

  Tam oxu »
 • ÜRƏKVERƏN,

  ÜRƏKVERİCİ прил. рикӀ гудай, руьгь кутадай, теселли гудай.

  Tam oxu »
 • ÜRƏKYAXAN,

  ÜRƏKYAXICI, ÜRƏKYANDIRAN, ÜRƏKYANDIRICI прил. рикӀ (кана) кармашдай, рикӀиз пис эсер ийидай, инсан къарсурдай; къарсурдай, таъсирлу (мес

  Tam oxu »
 • ÜRƏYƏOXŞAR

  кил. ürəkvari.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYƏYATAN

  прил. рикӀиз чими, хуш къведай, вили кьадай, бегенмиш жедай, вичел чӀугвадай (мес. гада); иер, хъсан, хуш, хуш(униз) къведай (мес

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİAÇIQ

  прил. рикӀ ахъа, рикӀе авайди чуьнуьх тийир; рикӀе авайди ачухдиз лугьудай; рикӀ михьи, рикӀе затӀ авачир, михьи (ахъа) рикӀ авай, къени (мес

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİAÇIQLIQ

  прил. рикӀ ахъавал, рикӀ ахъа касдин хесет.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİBƏRK

  прил. рикӀ кӀеви, кӀеви рикӀ авай, язух текъвер; рикӀ къван хьтин, залум, къансар (мес. кас).

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİBƏRKLİK

  сущ. рикӀ къван хьтин касдин гьал (хесет), залумвал, къансарвал.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİDAĞLI

  прил. рикӀел ттагъ алай, рикӀе дерт (гъам, тӀал) авай; гъамлу, дертлу.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİDAŞ

  прил. рикӀ къван хьтин, эсер тийир; регьимсуз, инсафсуз.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİGENİŞ

  прил. рикӀ чӀехи (гегьенш), виридаз хъсанвал ийидай.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİİNCƏ

  кил. ürəyinazik.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİİNCƏLİK

  кил. ürəyinaziklik.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİQURDLU

  прил. рикӀе агъу (буьгъуьяр) авай, масадан хушбахвал такӀан, гьар са затӀуниз (касдиз) шаклу яз килигдай; пехил, рикӀ чӀулав, хаин рикӀ авай

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİQURDLULUQ

  сущ. рикӀе агъу авай касдин гьал (хесет); пехилвал.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİNAZİK

  кил. ürəyiyumşaq.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİNAZİKLİK

  кил. ürəyiyumşaqlıq.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİNCƏ

  нареч. рикӀяй, кӀанивал, рикӀе кьурвал; ürəyincə olmaq рикӀяй хьун, кӀанивал хьун.

  Tam oxu »