BÖYRƏKÜSTÜ

надпочечный
BÖYRƏK
BÖYÜDÜCÜ

Digər lüğətlərdə