BALACALIQ

BALACALIQ – BÖYÜKLÜK ...Bu balacalıqda qızın əlində aciz qalmışdı (S.S.Axundov); Gördüyü sonsuz iztirablar içərisində... insanın böyüklüyü və ruhi qüdrətini kəşf etdi (Ə.Məmmədxanlı).

BALACALAŞMAQ
BALQABAQ

Значение слова в других словарях