BOĞUCULUQ

удушливость
BOĞUCU
BOĞUQ

Digər lüğətlərdə