BOLLUCA

избыточный
BOLLAŞMAQ
BOLLUQ

Digər lüğətlərdə