CÜLLÜT

I
сущ. кулик (небольшая болотная птица с длинными ногами и длинным носом). Çay cüllütü речной кулик, çaydaq cüllüt кулик-ходулочник, kürən cüllüt (çovdarçı) ржанка, qum cüllütü песочник, qaradöş cüllüt чернозобик, meşə cüllütü вальдшнеп; cüllütlər зоол. кулики
II
прил. куличий
CÜKKÜLDƏMƏK
CÜMƏ

Digər lüğətlərdə