CÜMLƏTANİ

zərf [ ər. ] Hamılıqla, hamısı bir yerdə, yekunu.
Cümlətani on beş kişi idi: hamısı əsgər geyimli, dəri papaqlı idi. Çəmənzəminli.
[Həsən:] Cümlətani eləyir iki manat on dörd şahı üç qəpik. Ə.Haqverdiyev.
[Mazandaranski:] [Lojada] cümlətani dörd nəfər arvad vardır. C.Cabbarlı.

Синонимы

  • CÜMLƏTANİ cümlətani bax vur-tut
CÜMLƏSİ
CÜNB

Значение слова в других словарях