CƏFALANMAQ

глаг. см. cəfa çəkmək
CƏFALANMA
CƏFALI

Digər lüğətlərdə