CAHİLANƏ

sif. və zər. [ ər. cahil və fars. …anə] Avam-avam, cahilcəsinə, avamcasına, nadancasına, anlamazcasına. Cahilanə hərəkət.
– …Biçarə qırmızısaqqallılarımız bu cahilanə təriflərə inanıb … min-min məşəqqətlə pul tapıb Hicazə gedirlər. Mol. Nəsr.
”.
Rzaquluxan Böyükxanımın cahilanə söhbətinə qulaq verirdi. M.S.Ordubadi.

CAHİL
CAHİLİYYƏ

Значение слова в других словарях