CAHİLLİK

is. Nadanlıq, avamlıq, bilməzlik, şüursuzluq, düşüncəsizlik, cəhalət. [Münəvvər:] İnsan eşitdiyi sözün natiqinə baxıb haman sözü qəbul edər.
Ancaq məni dilgir edən camaatın cahilliyidir. M.S.Ordubadi.

Синонимы

  • CAHİLLİK cahillik bax avamlıq
  • CAHİLLİK avamlıq — cəhalət — nadanlıq — gerilik — zülmət — savadsızlıq — qaranlıq
  • CAHİLLİK nəzakətsizlik — kobudluq — qabalıq
CAHİLİYYƏ
CAİZ

Значение слова в других словарях