cinsi istismar

Şəxsin fahişəlikdə, seksual köləlikdə və ya pornoqrafik materialların istehsalında istifadə edilməsi, digər şəxslərin cinsi istismarından mənfəət əldə edilməsi

cins heyvanların damazlıq özəyi
cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-seçkilik