COMƏRDLƏNMƏK, COMƏRDLƏŞMƏK

расщедриться
COMƏRD
COMƏRDLİK