DÖNDƏRMƏ¹

сущ. 1. f.is. кил. döndərmək; 2. муз. асас макьамдин гуьгъуьналлаз ядай кьезил макьам; 3. рах. къекъуьн, къекъведай чка, элкъведай чка.
DÖNDƏRİŞ
DÖNDƏRMƏ²

Digər lüğətlərdə