DÖRDATOMLU

четырехатомный
DÖRDADAMLIQ
DÖRDAYAQ

Digər lüğətlərdə