DÖRDCƏ

всего четыре
DÖRDBUCAQLI
DÖRDCƏRGƏLİ

Digər lüğətlərdə