DÖRDCƏRGƏLİ

четырехрядный
DÖRDCƏ
DÖRDƏLLİ

Digər lüğətlərdə