DÖRDHƏDLİ

четырехчленный
DÖRDHECALI
DÖRDİLLİK

Digər lüğətlərdə