DÖRDHECALI

грамм. четырехсложный
DÖRDGÜNLÜK
DÖRDHƏDLİ

Digər lüğətlərdə