DÖRDLÜKDƏ

вчетвером
DÖRDLÜK
DÖRDMƏRTƏBƏ, DÖRDMƏRTƏBƏLİ

Digər lüğətlərdə