DÖRDRƏQƏMLİ

четырехзначный
DÖRDPƏRDƏLİ
DÖRDSAATLIQ

Digər lüğətlərdə