DÖRDSƏSLİ

четырехголосный
DÖRDSAATLIQ
DÖRDSİMLİ

Digər lüğətlərdə