DÜBƏND

is. [ fars. ] köhn. Ayaqqabı növü.
[Molla Qasım] ayağına qara meşindən dikdaban Təbriz dübəndisi və bəzi vaxt sarı rəngli nəleyin geyərdi. H.Sarabski.

DÜBƏDÜ
DÜBƏNDİ