DÜBƏRD

dübərdini dağıtmaq dan. – divan tutmaq.
DÜBƏNDİ
DÜÇAR

Значение слова в других словарях