DÜDƏK

bax düdük.
Çomaq əldə dolaşır dağı, daşı; Qoyun, quzu, köpək, düdək yoldaşı. A.Şaiq.

DÜÇAR
DÜDƏMƏ

Значение слова в других словарях