DÜKANÇA

сущ. магазинчик
DÜKAN-BAZAR
DÜKANÇI

Digər lüğətlərdə