DÜLGƏR

I
сущ. плотник. Dülgərlər briqadası бригада плотников
II
прил.
1. плотничий. Dülgər işi плотничье дело
2. плотницкий. Dülgər baltası плотницкий топор
DÜLƏR
DÜLGƏRXANA

Digər lüğətlərdə