DIBIR

is.
1. Erkək keçi; təkə. Dıbır əti.
// Doqquz aylıqdan bir illiyə qədər olan keçi.
2. Qoyun sürüsünün başında gedən keçi.
O, böyük sürü sahibi olmuşdu, sürüsünü dörd dıbır ancaq dolandıra bilirdi. Ə.Haqverdiyev.

Синонимы

  • DIBIR DIBIR, TƏKƏ (erkək keçi)
  • DIBIR təkə

Этимология

  • DIBIR İki yaşlı erkək keçiyə (bəzən “seyiz” anlamında da işlədilir) deyirlər. Seyiz funk­siyalı dıbır axta olur
DƏZGAHSAZLAYAN
DIBIRIQ

Значение слова в других словарях