DILĞIRLIQ

сущ. рах. 1. чӀарар авахьнавай, чӀар фенвай гьайвандин гьал (везият); хъутурвал; 2. пер. бушвал, аваравал; кьецӀилвал, виже текъвервал.
DILĞIRLAMAQ
DIMIQ

Digər lüğətlərdə