DƏBİLQƏLİ

sif. Başına dəbilqə qoymuş. Dəbilqəli döyüşçü.
DƏBİLQƏ
DƏBİR

Значение слова в других словарях