DƏCCAL

is. [ ər. ] Dini etiqadlara görə, guya qiyamətdə zühur edərək adamları azdırıb dindən uzaqlaşdıracaq əfsanəvi şəxsiyyət.
[Molla Vəli:] Yazırlar ki, dəccalın qoşunlarının alınlarında bircə gözləri olacaq. Ə.Haqverdiyev.

// məc. Yalançı, fırıldaqçı adam haqqında.
DƏC
DƏCƏL

Значение слова в других словарях