DƏFÇALAN

кил. dəfçi 1).
DƏF-DUMBUL
DƏFÇİ

Digər lüğətlərdə