DAĞDİBİ

подгорье
DAĞDAĞAN
DAĞƏTƏYİ

Digər lüğətlərdə