DABANBALIĞI

зоол. карась
DABANALTI
DABANBASMA

Digər lüğətlərdə