DABANDALI

задник (обуви)
DABANBASMA
DABANDAŞI

Digər lüğətlərdə