damazlıq heyvandarlıq

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının damazlıq məqsədi ilə yetişdirilməsi, təkrar istehsalı, saxlanması və istifadəsi ilə bağlı fəaliyyət sahəsi

damazlıq heyvan
damazlıq heyvandarlıq təsərrüfatları