damazlıq heyvanlar

Yüksək məhsuldar, təkrar istehsala yararlı, mənşəyi bəlli olan qaramal, camışlar, qoyun və keçilər, donuzlar, atlar, dəvələr, dovşanlar, xəz dərililər, quşlar, balıqlar, arılar, barama qurdları və digər heyvanlar

damazlıq heyvandarlıq təsərrüfatları
damazlıq heyvanların bonitirəsi